Baaz log Allah ke baare me bina ilm ke jhagdte hai

Baaz log Allah ke baare me bina ilm ke jhagdte hai

Baaz log Allah ke baare me bina ilm ke jhagdte hai

Allah Ta’ala Quran me farmata hai:

“Baaz Log Allah ke Baare mein Baghair Ilm ke Baghair Hidayat ke aur Baghair Roshan Kitaab ke Jhagadte hain.”

📕 Qur’an, 22:8

Leave a Comment