Islamic Quiz 168

Islamic Quiz 168

Islamic Quiz 168

ka Sahih jawab hai : Option ( B )

✅ Surah Humaza

Daleel :

Allah Taala Ka Farman Hain:

“Badi Kharabi Hain Har Aise Shaqs ki Jo Aeb (Buraiyan) Tatolne Wala Gheebat Karne Wala Ho.”

📕 Quran; Surah Humaza 104:1