Islamic Quiz 135

Islamic Quiz 135

Quran ke kis Surah mein Allah ne farmaya ke Tum Sab Allah ke Mohtaj aur Faqeer ho?

A

Surah Baqrah

B

Surah Fatir

C

Surah Maidah

D

Surah Anbiya

4.6/5 - (32 votes)