इजा पोहोचविणारी वस्तू रस्त्यापासून दूर करणे पुण्य कार्य आहे.

इजा पोहोचविणारी वस्तू रस्त्यापासून दूर करणे सुद्धा पुण्य कार्य आहे.

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment