۞ Hadees: Buzurg Musalman ki Izzat karna Allah subhanhu ki tazeem ka ek hissa hai

۞ Hadees: Buzurg Musalman ki Izzat karna Allah subhanhu ki tazeem ka ek hissa hai

۞ Hadees: Hazrat Abu Musa Ashari (RaziAllahu Anhu) se riwayat hai ki RasoolAllah )SallAllahu Alaihi wasallam) ne farmaya:

“Allah Subhanahu ki tazeem ka hissa ye bhi hai ki Safaid baalo wale Musalman (yaani Buzurg) ki Izzat ki jaye aur Quran kareem ke haamil yaani (Hafiz, Qari ya Aalim) ki bhi Izzat ki jaye siwaye usmein gulu aur kami karne walo ke aur Aadil Baadshah ki bhi Izzat ki jaye.”

📕 Sunan Abu Dawood, Jild 3,1415-Sahih

✦ Aadil Baadshah yaani Insaf pasand Badshah.

Leave a Comment