Jab Juma ke Din ki Namaz ke liye pukara jaye tou Allah ki yaad ki taraf chal pado

Jab Juma ke Din ki Namaz ke liye pukara jaye tou Allah ki yaad ki taraf chal pado

Jab Juma ke Din ki Namaz ke liye pukara jaye tou Allah ki yaad ki taraf chal pado

“Aye Imaan walo! Jab Juma ke Din ki Namaz ke liye pukara jaye tou Allah ki yaad ki taraf chal paro aur khareed-o-farokht chorh do,
Yeh tumhare liye behtar hai agar tum jano.
phir jab Namaz puri ho jaye tou zameen me fayl jao
aur Allah ka fazal (rozi) talash karo aur
Allah ko kasrat se yaad karo, taaki tum kamyabi pao.”

📕 Surah Al-Jumu’ah 9-10

♥ In’sha’Allah-Ul-Azeez ! 

Allah Rabbul Izzat hume Jumma ke tamam Arqano ko Khuluse Dil se Ada karne ki taufiq dey, ameen

Leave a Comment