Al-Quran: Tum aise kanjus na bano ke ke apne hath ko gardan se bandh kar rakho

Al-Quran: Tum aise kanjus na bano ke ke apne hath ko gardan se bandh kar rakho

Allah Taala Quran me farmata hai:

“Tum aise (kanjus) na (bano ke) ke apne hath ko gardan se bandh kar rakho aur na (aise fuzool karch ke) hath ko bilkul hi khula chdod do; ke jis ke nateeje me tumhe qabile malamat aur khali hath ho kar baithna padey.”

📕 Surah Bani Israeel, 17:29

Leave a Comment