Categories

Umar bin Khattab (R.A) ke Baitul Muqaddas ke fatah ka Waqia

Hazrat Umar (RA) Ne Kaise Masjid e Aqsa (Baitul Muqaddas) Fatah Kiya, Umar bin Khattab (RaziAllahu Anhu) aur Baitul Muqaddas ki fatah ka Ibratnaak waqia, Hazrat Umar RA ne Kaise Masjid e Aqsa Baitul Muqaddas Fatah Ki Thi, Umar Razi Allah Anhu aur baitul muqaddas

Leave a Reply