Nabi ﷺ ke Aakhri Alfaz Namaz aur Gulamo ka Khayal rakhna

Nabi ﷺ ke Aakhri Alfaz Namaz aur Gulamo ka Khayal rakhna

Namaz aur Gulamo ka Khayal rakhna

۞ Hadees: Ali Ibne Abu Talib (R.A.) se riwayat hai ke,
Allah ke Rasool (ﷺ) ke Zubane Mubarak ke Aakhri Alfaz they:

“Namaz, Namaz; aur un logo ke baare me Allah se daro jo tumhare dahine hath me hai. (Namaz aur Gulaamo ka khayal karo)”

📕 Sunan Abu Dawud 5156
📕 Book 43, Hadith 384-Sahih

Leave a Comment