Hadith: Safarjal (Pear) khaya karo, kyunke ye dil ko rahat pohchata hai

Hadith: Safarjal (Pear) khaya karo, kyunke ye dil ko rahat pohchata hai

Hadith: 30-Oct:

Allah ke Rasool (Salallahu Alaihi Wasalam) ne farmaya:

❝Safarjal (Pear) khaya karo, kyunke ye dil ko rahat pohchata hai.

Ibn Majah 3369

Leave a Comment