Allah se kis cheez ne gafil kar diya?

Aaj ki Aayat | Verse of the day

Allah se kis cheez ne gafil kar diya?

Allah Taa’la Quraan-e-Kareem me farmata hai:

“Aye Insan! Tujhe Apne Kareem Parwardigaar se
Kis Cheez ne Behka diya?”

📕 Surat Ul Infitar Ayat No 6

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment