Hadees: Allah ke Hukm ki hifazat karo, Allah tumhari hifazat karega

Hadees: Allah ke Hukm ki hifazat karo, Allah tumhari hifazat karega

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Tum Allah Taala ke Hukm ki hifazat karo, Allah Taala tumhari hifazat karega.”

📕 Tirmizi, Hadees 2516

Leave a Comment