Allah ke fazl se Aakhirat ka ghar banane ki koshish karo

Allah ke fazl se Aakhirat ka ghar banane ki koshish karo

Allah ke fazl se Aakhirat ka ghar banane ki koshish karo

❝Allah ne tumhe jo kuch de rakha hai, uske zariye Aakhirat waala ghar banaane ki koshish karo aur duniya me se bhi apne hisse ko nazar andaaz na karo.❞

📕 Surah Al-Qasas 28:77

Leave a Comment