Un Logo ki tarah mat ho jana

Un Logo ki tarah mat ho jana

Un Logo ki tarah mat ho jana

“Aur Tum Un Logon ki tarha Mat Hojana Jinhone Allah (ke Ahkaam) ko Bhula diya.”

📕 Quran 59:19

Leave a Comment