Namaz ke liye Paaki haasil karna Farz hai

Roman Urdu : Namaz ke liye Paaki haasil karna Farz hai ۞ Quran-e-Kareem me Allah Ta’ala farmata hai: “Aye eman walo! Jab tum Namaz ke liye utho tou apne munh […]