Badi kharaabi hai peeth pichhe baate karne walo ke liye

Badi kharaabi hai peeth pichhe baate karne walo ke liye

Badi kharaabi hai peeth pichhe baate karne walo ke liye

Allah Taala Quran-e-Kareem me farmata hai:

“Badi kharaabi hai aise shakhs ke liye, jo peeth pichhe dusron par Aib lagaane waala (aur) munh par taana dene ka aadi ho.”

📕 Quran; Al-Humaza 104:1

Leave a Comment