Hidayat aur Gumraahi ki Dawat ka Silaah …

Hadees of the Day Hidayat aur Gumraahi ki Dawat ka Silaah Anas Bin Malik (R.A) se riwayat hai ki,RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya – “Jis Daawat dene waale ne bhi Gumrahi […]