Islamic Quiz 177

Islamic Quiz 177

Kis ke Andar Ye Do Cheezein Jama nahi ho sakti Husn-e-Akhlaaq aur Deen ki Samajh?

A. Mushrik

B. Kafir

C. Munafiq

D. Option A & B

4.4/5 - (93 votes)