Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 3

Qayamat ki Nishaniyan Series: Part 3

23.​​ Log bakheel (kanjus) ho jayenge, 24.​​ Ummat e Muslima Shirk me mubtala ho jayegi, 25.​​ Masajid me Zaib o Zeenat aur fakhar o Mubahaat kia jayega, 26.​​ Sood aur Haraam Maal ba’qasrat khaya jayega, 27.​​ Karobar me Auratein bhi Shareek hongi