Raston par Baithne ka Haq Ada karo

Hadees of the Day Raaston par Baithne ka Haq Ada karo Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya: “Sadko (Rasto) par baithane se bacho.” Sahaba ne kaha ki “hum log wahi […]