Allah Taala Bure khayalat muaf kar deta hai jabtak amal na kiya jaye

Hadees of the Day Allah Taala Bure khayalat muaf kar deta hai jabtak amal na kiya jaye Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya: “Allah Taala ne Meri Ummat ko Bure […]