Tag Archives: Allah ki Raza

Jo Allah ko Naraz karke logon ko raazi karna chahega to

Jo Allah ko Naraz karke logon ko raazi karna chahega to Hadees: Anas bin Malik... [Read More]

Allah ki Raza ke bagair koi kisi ki Shifarish nahi kar payega

Isayi ye Aqeeda rakhte they ke hum kuch bhi kar le Isa (Alaihi Salam) humari... [Read More]