Allah ke Hukm par Humesha Qayam rehna

Allah ke Hukm par Humesha Qayam rehna Rasool’Allah (ﷺ) Allah ke Rasool hain aur Aap ke bataye huay tariqay me hamare liye rehnumai hain. Ek aisi baat jo RasoolAllah (ﷺ) […]