Qayamat se pahle Zabir o Zalim Hukmaran honge

0 808,682

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) se marvi hai ke main ne Allah ke Rasool (ﷺ) ka irshad e garami suna Aap (ﷺ) ne farmaya: “Agar tumhari umar lambi hui tou tum ek aisi Qoum dekhoge jo Allah ke Ghazab me subah karegi aur Allah ki lanat me shaam guzaregi. in ke hathon me bailon ki dummo ki tarah (lathiyan) hongi.

📕 Sahih Muslim; Kitab ul Jannah 2857

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) farmate hain ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “2 kism ke log jahanum wale hain jinhe maine (abhi) nahi dekha. ek tou wo Qoum hai jin ke paas bailon ki dummo jaise lathian hongi aur in ke sath wo logon ko marienge.

📕 Sahih Muslim; Kitab Al-Adab 2128

Install App

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More