Sacchai Amanat Hai Aur Jhoot Khyanat ….

♥ Qaul-e-Mubarak: “(Aye Emaanwalo!) Yaad Rakho Ke Sacchai Amanat Hai Aur Jhoot Khyanat.
Jo Qoum Allah Ki Raah Me Jihaad Karna Chorh Deti Hai
Aur Jis Qoum Me Be-Hayaee Phail Jati Hai Uss Par Allah Ka Azaab Nazill Hota Hai”.
Hazrate Abu Bakar Siddhiq (RaziAllahu Anhu)

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: