Kiski Baate Na Man’na ?

♥ Al-Quraan: Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Aur Dekh Uska Kehna Na Maan’na
Jiske Dil Ko Hamne(Allah Ne) Apne Zikr Se Gafil Kar diya Hai
Aur Jo Apni Khwahish Ke Piche Para Huwa Hai
Aur Jiska Kaam Hadd Se Guzar Chuka Hai..”

(Surah:Al-Kahaf, Surah No:18, Aayat No:28)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More