तो सर्व लाभापासून वंचित राहतो.

जो व्यक्ती नम्र स्वभावा पासून वंचित असतो तो सर्व लाभापासून वंचित राहतो.

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment