Iman par Qayam Rehne ki Dua: Mai Razi hu ke Allah Mera Rab Hai

Iman par Qayam Rehne ki Dua Mai Razi hu ke Allah Mera Rab Hai ✦ Hadees: Rasool-e-Kareem (ﷺ) ke khadim, Abu Salam (R.A.) se riwayat hai ki,Rasool’Allah (ﷺ) ne farmaya […]