Masjid an-Nabawi

Hijarat ke baad (622 CE me) RasoolAllah (ﷺ) ne sab se pahle ek masjid ki taameer farmai, jisko aaj “Masjide Nabavi” ke naam se jaana jaata hai. us ke liye […]