Browsing Tag

islamic games

Islamic Quiz – 09

#Sawaal: Inme Se Kounsi Cheez Ki Buniyaad Par Banda Allah Ta'ala Ke Nazdeek Pasandida Hota hai ?Options are - A). Khubsurati B). Taqwa C). Maaldari D). KhandaanGet Answer
Read More...

Islamic Quiz – 08

#Sawaal: Wo Kounsa Gunaah hai Jiski Misaal Apne Bhai Ka Gousht Khaane ke barabar hai?Options are - A). Geebat B). Zina C). Sood Khori D). Sahi Jawab Ka Intezar.Get Answer
Read More...

Islamic Quiz – 07

#Sawaal: Rasool’Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) Ko Allah Ne Kin ke Liye Rehmat banakar Bheja ?Options are - A). Arbo Ke Liye B). Tamam Aalam ke Liye C). Musalmano Ke Liye D). Sahi Jawab Ka Intezar.Get Answer
Read More...

Islamic Quiz – 06

#Sawaal: Shabe Qadr Ki Mubarak Raat Ramzan Ke Kounse Ahsre Me Aati Hai ?Options are - A). 1st Ashra (1-10 Ramazan) B). 2nd Ashra (10-20 Ramazan) C). 3rd Ashra (20-30 Ramazan) D). Sahi Jawab Ka Intezar.Get Answer
Read More...

Islamic Quiz – 05

• Sawal: Quran ka Nuzool Jis Raat hua Uss "Lailatul Mubarak" se muraad kounsi Raat hai ?Options are - A). Shabe Qadr B). Shabe Bara’at C). Shabe Mera’aj D). Sahi Jawab Ka IntezarGet Answer
Read More...

Islamic Quiz – 04

#Sawaal: Rasool’Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) par Sabse pehle Nazil hone waali Aayate Kounse Surah ki thi ?Options are - A). Surah(01) Al-Fatiha B). Surah(47) Muhammad C). Surah(96) Al-Alaq D). Surah(112) Al-IkhlasGet Answer
Read More...

Islamic Quiz – 03

• Sawaal: “Aayatul Khursi” Kounsi Surah ka Hissa Hain” ?Options are - A). Surah(3) Aal-e-Imran B). Surah(2) Al-Baqrah C). Surah(4) An-Nisa D). Surah(5) Al-Ma'ida E). Sahi Jawaab Ka Intezar.Get Answer
Read More...

Islamic Quiz – 02

۞ Sawaal: ❝ In me se Imaan aur Kufr ke Darmiyaan Farq karne waali Cheez kya hai ? Options are - A). Roza Chorrna B). Hajj Nahi Karna C). Sadqa Nahi Dena D). Namaz Ka Chorna Get Answer
Read More...

Islamic Quiz – 01

۞ इस्लामिक सवाल: वो कौनसी सूरह है जिसकी तिलावत एक तिहाई (१/३) क़ुरान पढ़ने के बराबर है ?

۞ Sawaal: ❝ Wo Kounsi Surah hai “Jiski Tilawat 1/3 Quraan Padhne ke Barabar hai” ? Options are - A). Surah(01) Al-Fatiha B). Surah(36) Yasin C). Surah(67) Al-Mulk D). Surah(112) Al-IkhlaasYOUR ANSWER GET ANSWER
Read More...