Waqt par Namaz Padhna

Hadees of the Day Waqt par Namaz Padhna Ubadah Ibn As-Samit (R.A) se riwayat hai ki, Rasool’Allah (ﷺ) ne farmaya … Read More

Namaz Jannat ki Chabi Kunji hai

Namaz Jannat ki Chaabi hai

Hadees of the Day Jannat ki Chabi Namaz hai Jabir Bin Abdullah (R.A) se riwayat hai ki, RasoolAllah (ﷺ) ne … Read More

Koun kisko Salam kare Hadees Sahih Bukhari 6231

Koun Kisko Salaam kare?

Hadees of the Day Koun Kisko Salaam kare? Hazrat Abu Hurairah (R.A) se riwaayat hai ke, Nabi-e-Kareem ﷺ ne irshaad … Read More

Kaamil imaan waale woh log hain jin ke Akhlaaq sab se acchhe hain

Kaamil imaan waale woh log hain jin ke Akhlaaq sab se acchhe hain

Hadees of the Day

Kaamil imaan waale woh log hain jin ke Akhlaaq sab se acchhe hain

– TRANSLITERATION –

Abu Hurairah (R.A) se riwayat hai ke, Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

Kaamil imaan waale woh log hain, jin ke akhlaaq sab se achchhe hain aur tum mein sab se achchhe woh log hain, jo apni biwiyon ke saath achchha bartaao karte hain.

Read More

4.7/5 - (3 votes)
Haram lukme ki Nahusat Targhib 2484

Haraam lukme ki Nahusat

Hadees of the Day Haraam lukme ki Nahusat – TRANSLITERATION – Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya: “Jab koi shakhs … Read More