Qurbani kis din karna Afzal hai?

Qurbani kis din karna Afzal hai?

Qurbani Eid ke Din Namaz ke baad karna Afzal hai, agarche Qurbani Ayyame Tashreeq yaani 4 din tak kar sakte hai…