Tab Tak Momin Ka Emaan Qaamil Nahi Ho Sakta ….

♥ Qaul-e-Mubarak: Momin Ke Dil Me Jab Tak Lalach
Ya Makhlooq Me Se Kisi Ka Khauf Baaki Hai,
Tab Tak Uska Emaan Qaamil Nahi Ho Sakta”
Qoul-e-Abdul Qadir Jilani (Rahmatullah Alayh)

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: