Sood Khane aur Khilane wale par Lanat (Hadees)

Sood Khane aur Khilane wale par Lanat

RasoolAllah (ﷺ) ne Sood Khane wale,
khilane wale, Likhne wale aur uske
dono Gawaho par Lanat ki hai.

Aur farmaya: (Gunah me) yeh Sab barabar hai.

📕 Sahih Muslim; 1598, (4093)

5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Related Posts: