Sood Khane aur Khilane wale par Lanat (Hadees)

Sood Khane aur Khilane wale par Lanat (Hadees)

Sood Khane aur Khilane wale par Lanat

Hadees: RasoolAllah (ﷺ) ne

Sood Khane wale, khilane wale, Likhne wale aur uske dono Gawaho par Lanat ki hai.

Aur farmaya: (Gunah me) yeh Sab barabar hai.

📕 Sahih Muslim, Hadees; 1598, (4093)

Leave a Comment