समझोता घडवून आनने सर्वोत्कृष्ट दान आहे

आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे.

📕 अल्लाह चे अंतिम पैगंबर मुहम्मद ﷺ

Share on:

Leave a Reply

close
Ummate Nabi Android Mobile App