समझोता घडवून आनने सर्वोत्कृष्ट दान आहे

आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे.

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment