Ramzan ke Masail (Part: 4)

Roze ki Niyat aur Taraweeh ke Masail | Ramazan se Mutalliq Kuch Sawal aur Uske Jawabat

10. Roze ki Niyat kab karna chahiye?

Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Jis ne Fazr (Subah Sadiq) ke tuloo hone se pehle Roze ki Niyat nahin ki uss ka Roza nahin.

(Musnad Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i)
Rawiah: Hafsa Radhiallahu Anha
Saheeh ul-Jami’ 6538


Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Jo Raat hi mein Roze ki Niyat naa kar le uss ka Roza nahin.

(Nasa’i) An Hafsa
Saheeh ul-Jami’ 6535

NIYAT DIL KE IRAADE KA NAAM HAI TOU RAMZAN KI HAR RAAT ME HUM ROZA RAKHNE KA IRADA KARTE HAI. ISI ME HUMARI NIYAT ZAHIR HOTI HAI, LIHAJA ZUBAN SE NIYAT ADA KARNE KI ZARURAT NAHI KE AISA KARNA BIDDAT HAI.

Roze ke Niyat ki Galat Dua se bachey


11. Qiyam e Ramazan yaani Taraweeh ki masnoon Rakaat kitni hai?

Salamah bin Abdur Rahman Radhiallahu Anhu farmate hain:

✓ Maine Aishah (R.A) se poochha: Ramazan mein Allah ke
Rasool صلى الله عليه وسلم ki Namaaz ki kya kaifiyat thi?
Aap ne farmaya: Nabi (ﷺ) Ramazan aur ghair Ramzan me Gyarah (11)
Rakaat
se jyada nahin padhte thein, Aap pehle char(4) Rakaat padhte,
un ke Husn aur Tuaalat ke mutalliq na puchhoo, phir char(4) Rakaat aur
padhte un ke Husn aur tueel hone ke mutalliq na puchho, phir teen(3)
Rakaat padhte, Maine poocha: Aye Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ! Aap witr
padhne se qabl so jate hain? Aap ne jawab diya: Aye Aishah! Meri
Aankhein soti hai magar Mera dil nahin sota.

[Bukhari: Salat ut-Taraweeh 2013; Muslim: Salat ul-Musafireen wa
kasriha 125-(738)]


12. Hazrat Umar (R.A) ne Qiyam e Ramzan ki kitni Rakaat ka hukum diya tha?

✓ Saib ibn Yazid (R.A) farmate hain:
Umar (R.A) ne Ubayy bin Kabb (R.A) aur Tameem ad-Daari (R.A) ko
logon ko Gyarah (11) Rakaat padhane ka hukum diya.
Saib bin Yazid (R.A) farmate hain:
“Ek ek Qaari Sau Sau (100) Aayatein tilawat karta tha,
yahan tak ki hum taweel Qiyam ki wajah se
lathion(stick) ka sahara liya karte thein aur
humari Namaaz, Fazr ke bilkul Qareeb khatm hoti thi.”

[Al-Muwatta: Kitab an-Nidaya lis-Salah Baab Ma ja’aa fee Qiyam e
Ramazan]

Sunnat se 8 Rakat Taraweeh hai per 20 rakat ya usse jada bhi padh sakte hai


13. Kya Allah ke Nabi (ﷺ) ne ek raat mein Taraweeh aur Tahajjud alag alag padhi hain?

NAHI

Nuaim bin Ziyad Abu Talha an-Namri (R.A) farmate hain:
Ki unhone Numan bin Bashir ko hams ke minbar par yeh kehte suna:

Hum ne Ramazan ki teyees’ween(23) raat Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ke saath
raat ke pehle ek tihai hisse tak Qiyam kiya, phir humne
pachchis’ween(25) raat Aap صلى الله عليه وسلم ke saath aadhi raat tak Qiyam kiya,
phir humare saath Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne sattais’ween(27) raat Qiyam kiya
yahan tak ki humaein guman hone laga ki humein falah nahin milegi.
unhone kaha: Hum Sehri ko falah kehte they.

(Musnad Ahmad, Musannif ibn Abee Shaybah, Ibn Nasr fee Qiyam al-
layl, Nasa’i, Musnad Ahmad al-Faribee, Haakim, Ibn Khuzaima)
Alfaaz Ahmad ke hain.
Salat ut-Taraweeh Safa 10 (Saheeh)

To be continued …

Share on:

Leave a Reply

--> Ummate Nabi Android Mobile App