Home Islamic Quotes Shaitani Qadmo ki pairwi karne wala Burey kamo ka hi hukm karega [Quran 24:21]

Shaitani Qadmo ki pairwi karne wala Burey kamo ka hi hukm karega [Quran 24:21]

0
Shaitani Qadmo ki pairwi karne wala Burey kamo ka hi hukm karega [Quran 24:21]

Allah Taala ka farman hai ke:

“Jo Shakhs Shaitani Qadmo ki pairwi kare to Behayayi aur Burey kaamo ka hi hukm karega.”

[ Surah Noor 24:21 ]

Related Post

Leave a Reply