Categories

Insaan ke Badan ke har Jod par har us Din ka Sadqa Waajib

Allah ke Rasool (ﷺ) farmate hain :

“Insaan ke Badan ke har Jod par har us Din ka Sadqa Waajib
hai Jismein Sooraj Tuloo hota hai.
Aur Logo ke Darmiyaan Insaaf Karna bhi Ek Sadqa hai.”

[ Sahih Bukhari Hadees : 2707 ]

Leave a Reply