Qayamat se pehle Qasrat se khoon kharaba hoga

Hadees: Hazrat Abu Musa (R.A) Farmatey hain ke RasoolAllah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Qayamat se pehle khoob khoonraizi hoga.” Sahaba (R.A) ne kaha: Hum tou Ek Saal me 70 hazar ko Qatal kerte hai tou kya is se bhi zyada kasht-o-khoon hoga? Aap (ﷺ) ne farmaya: “Wo tumhara Mushrikon ko Qatal karna nahi hoga balkay tum aapas me khoon raizi karogey.” Sahaba (R.A) ne kaha: kya is waqt humare hosh o hawaas Qayam hongey? Farmaya: “Is din logon ki Aqlein cheen li jayengi aur wo samjhenge ke hum kis cheez (Haq) per hain halankein aisa nahi hoga.”

📕 Musnad Ahmad 557-569/4
📕 Ibne Majah 4007

Ek riwayat me yeh izafa hai ke “Aadmi apne humsaye, Apne Bhai, Chacha aur Bhateejay ko Qatal kerne se daraigh nahi karega.”

📕 Musnad Ahmad 410/4

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: