Qayamat ki Nishaniyan

Part: 1


Part: 2

 1. Fahashi aam ho jayegi
 2. Aurtein kapdey pahen’ne ke bawjood barhana (Nangi) hongi
 3. Ilm ka khatma aur jahalat me izafa hoga
 4. Zina aam ho jayega
 5. Sharab halal Samjhi jayegi
 6. Mausiqui(Music) – Gana-Bajana aam ho jayega
 7. Rishtadari todi jayegi aur hamsaye bure honge
 8. Log Ajnabi ban jayenge
 9. Jhoot Qasrat se bola jayega
 10. Jhooti Gawahi di jayegi
 11. Bad’Amli phail jayegi

Coming Soon…

Part: 3

 1. Log Bakheel(Kanjus) ho jayenge
 2. Ummat-e-Muslima Shirk me mubtala ho jayegi
 3. Masajid me Zaib o Zeenat aur fakhr kiya jayega
 4. Sood aur Haram Maal ba’qasrat khaya jayega
 5. Karobar me Aurtein bhi Shareek hongi
 6. Balo ko rangne Siyah khizab (black colour) istamaal kiya jayega
 7. Quraysh ka khatma ho jayega
 8. Kufaar(Yahudo Nasara) ki taqleed
 9. Zalzalay bakasrat aaya karenge
 10. Soortein Maskh hongi aur log Zameen me dhansaye jayengey

Part: 4

 1. Dil ka doura (Heart Attack) bakasrat hoga
 2. Salam sirf maroof logon ko kiya jayega
 3. Quran ko bheek mangney ka jariya bana liya jayega
 4. Dua aur taharat me Ziyadti ki jayegi
 5. Na ahal Ohdey Sambhal lengey

Part: 5

 1. Ghareeb ameer ho jayenge
 2. Aasman Chune wali Imartein banane me Muqabley honge
 3. Qartas-o-Qalam (Nashar o Ashaat) ka Zahoor hoga
 4. Aqal Parast ustad ban jayenge
 5. Zamana Qareeb (mukhtasar) ho jayega
 6. Bazaar Qareeb Qareeb honge

Part: 6

 1. Naukrani Apne Malik ko Janegi
 2. Duniya se Muhabbat aur Mout se Nafrat hogi
 3. Nek Log Madoom(Bakasrat Fout) ho jayenge
 4. Deen Ajnabi ho jayega
 5. Log badal jayenge
 6. Barish bakasrat hogi magar Khaimey mehfooz rahenge
 7. Barish bakasrat hogi magar Paidawar nahi hogi

Part: 7

 1. Qustuntunia (istanbul) ki fatah
 2. Rooma (italy) fatah hoga
 3. Kuffar Muslmano per toot padengey
 4. Har Ghar me Fitna dakhil ho jayega
 5. Isaiyon se mil kar Musalman tisre dushman se ladenge phir Isayion aur Muslmano me Jung-e-Azeem hogi
 6. Darya e furat se Soney ka pahaad namudar hoga

Part: 8

 1. Mard kum aur Aurtein Jyada ho jayengi
 2. Misr, Shaam aur Iraq apne paimaney aur khazaney rok lenge
 3. Maut ki Tamana ki jayege
 4. Baitullah par Chadhai kerne wala lashker Zameen me dhans jayega
 5. Ek Qahtani Hukmaran hoga
 6. Ek Jhajah Nami badshah hoga

Part: 9

 1. Haiwanat o Jamadaat Insan se Hum-Qalam honge
 2. Shajar o Hajar pukar Uthenge
 3. Momin ka har khwab saccha hoga
 4. Madina wiraan ho jayega
 5. Arab me hariyali aayegi
 6. Qayamat ki 10 Badi Badi Nishanian
 7. Qayamat ki Alamaat e Kubra ka tasalsul
 8. Imam Mehdi (A.S.) ka zuhoor

Part: 10

 1. Khurooj e Dajjal
  • Dajjal tamaam dajjalon aur kazabon ka sardar hoga
  • Dajjal badey Ghusse se khurooj karega
  • Dajjal ki Shakal o Soorat
  • Kya Dajjal Aadmi hoga?
  • Kya Dajjal Zinda hai?
  • Kya Nabi Kareem (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne Dajjal ko dekha tha?
  • Dajjal ki Shobdebaziyan

Part: 11

 • Dajjal duniya ka sab se bada fitna
 • Dajjal ki Jannat aur Jahannum
 • Dajjal se bachney ke liye log pahadon per panah lenge
 • Dajjal mashriq ki taraf khurasan se niklega
 • Dajjal khudai ka dawa karega
 • Dajjal se bachane ka tareeqa
 • Dajjal ki bebasi ka nazara

Part: 12

 • Dajjal ke Fitney se Allah ki panah
 • Bargah e ilahi me Dajjal ki hasiyat
 • Dajjal kitnay din zameen per firega
 • Dajjal Makkah aur Madina mein dakhil nahi ho payega
 • Dajjal Baitullah aur Baitul Maqdas me dakhil nahi ho payega
 • Dajjal ke liye sab se sakht sabit hone wale log?
 • Dajjal aur is ke lashker ki halaqat
 • Khuruj-e-Dajjal

Part: 13

 1. Isa Alaihi Salam ka Nuzool
  • Nuzool Isa Alaihe Salam Quran majeed ki roshni me
  • Nuzool Isa Alaihe Salam Aahadees ki roshni me
  • Sifat o Muqaam e Nazool e Isa Alaihe Salam
  • Waqt Nazool Isa Alaihi Salam
  • Alamaat e Isa Alaihi Salam
  • Isa Alaihi Salam Deen-e-Islam Ghalib kar denge
  • Isa Alaihi Salam Hajj aur Umrah karenge
  • Isa Alaihi Salam ke Naam RasoolAllah Salallahu Alaihi Sallam ka Paigam
  • Isa Alaihi Salam aur Aman o Amaan
  • Isa Alaihi Salam kitna arsa Zameen per rahenge?
  • Isa Alaihi Salam ki wafaat aur tajheez o takfeen

Part: 14

 1. Yajooj o Majooj
  • Yajooj Majooj Quran majeed ki roshni me
  • Yajooj Majooj Aahadees ki roshni me
  • Yajooj Majooj ki Masroofiyat
  • Yajooj Majooj ka Khurooj
  • Yajooj Majooj ka Fitna Fasaad
  • Deewaar e Zulqurnain me Suraakh
  • Yajooj Majooj ki Shakal o Soorat
  • Yajooj Majooj ki Qasrat
  • Yajooj Majooj ki Halaqat

Part: 15

 1. Aman o Amaan ka Sunehra dour
 2. Mashriq, Maghrib aur Jazeera tul Arab me Zameen ka phatna
 3. Har taraf Dhuwan chaa jayega
 4. Sooraj Maghrib se tuloo hoga
 5. Daaba tul Arz
 6. Har Momin Bande ki Rooh Qabaz ker li jayegi