Qayamat ki Nishaniyan: Part 2

0 588

12. Fahashi aam ho jayegi

Hadith: Abdullah bin Umer (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “Yaqeenan Allah Ta’ala behayai phailney aur phailane ko Napasand karta hai ya behayai phailane wale se bughz rakhta hai. aur Aap (ﷺ) ne yeh bhi farmaya: ‘Qayamat qayem nahi hogi hatta ke behayai phail jayegi.

📕 Musnad Ahmad 217/2
📕 Hakim 559/4

Hadith: Hazrat Anas (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “Fahashi, behayai aur qata rehmi ka phail jana Qayamat ki nishanion me se hai.

📕 Majma al Zawaid 284/7

Note: Fahashi aur behayai ka phail jana Qayamat ki ek nishani hai. Aurton ki bebardagi, Mardon se ikhtalaat, Gaaligaloch, Movies, Drame, Songs wagera sab is me shamil hain. Nabi-e-Kareem (ﷺ) ki peshangoi ke mutabiq is ka phailna to wajeh hai lekin iska matlab hargiz yah nahi ke hume iska hissa banna chahiye. balki is se bachne ki har mumkin koshish karna chahiye.

✦ Quran majeed me Allah Ta’ala farmata hai:

❝Jo log Musalmano me behayai phailaney ke aarzumand rehte hain in ke liye Dunia aur Aakhirat me Dardnak Aazab hai.❞

📕 Surah al Noor 19

80%

Awesome

 • Design

13. Aurtein kapdey pahen’ne ke bawjood Nangi hongi

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) farmate hain ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “2 kism ke log Jahannum waley hai jinhe Maine (abhi) nahi dekha. Ek tou wo Qoum hai jin ke paas bailon ki dummo jaise lathian honge aur in ke sath wo logon ko marienge.

Aur Doosri Qism Unn Aurton ki hai jo libaas pahene ke Bawjood Nangi hain wo seedhey rastey se bahkaane wali aur khud bhi bhatki hui hain unke sir (Head) Oont (Camel) ke kohaan (Humps) ki tarah ek taraf jhukey hue honge wo Aurtein Jannat me dakhil nahi hongi aur na hi Jannat ki khushbu paa sakengi (Halanki) Jannat ki khushbu itni itni masaafat (Doori) se mahsoos ki jaa sakti hai.

📕 Sahih Muslim kitab ul adab 2128

Note: Aurton ka uriyaan libas mein zahoor Qayamat ki nishani hai. mojoda dour me yeh nishani aam hai.

80%

Awesome

 • Design

14. Ilm ka khatma aur Jahalat me izafa ho jayega

Hadith: Hazrat Anas bin Malik (R.A) farmatey hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “Ilm ka uth jana, Jahalat aur Qatl-o-Gharat ka badh jana Qayamat ki Nishaniyon me se hai.

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Ilm 80

Hadith: Hazrat Abdullah bin Umro (R.A) farmatey hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne Irshad farmaya: “Allah Ta’ala (Zabardasti) logon (ke seeno) se Ilm nahi khichega balkey Ulma ke khinchney (maut) ke sath ilm bhi khinch lega yahan tak ke koi Aalim baki nahi rahega phir log Jahilon ko Sardar bana lenge, in se sawal kiya jayega tou wo bila Ilm jawab denge jis ke nateeje me khud bhi Gumraah honge aur logon ko bhi Gumraah karenge.

📕 Sahih Bukhari kitab ul ilm 100

Hadith: Hazrat Zaid bin Labaid (R.A) farmatey hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne Ilm uth jane ka tazkira farmaya tou maine kaha: “Ya RasoolAllah (ﷺ)! ilm kaise khatam ho jayega halan ke hum Quran padhte hai aur apni Aulad ko pardhate hai (wo apni Aulad ko padhate rahenge tou is tarah) yeh silsala Qayamat tak jaari rahega. Nabi (ﷺ) ne farmaya: Ibne Labaid! Teri Maa tujhe goom paye, main tou tuje Madina ka samajhdar aadmi samajhta tha. kya yahood-o-nasar tauraat aur injeel nahi perhte? magar yeh log in se koi nafa hasil nahi karte.

📕 Masnad Ahmad 219/4
📕 Sunan Ibne Majah 4097

Hadith: Hazrat Huzaifa (R.A) farmatey hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne farmaya: “Ilm mit’ta chala jayega jis tarah kidey ke nishanat mittay chalay jatey hai hatta ke log Namaz, Roza, Zakat aur Qurbani ka tasawwur bhi bhool jayenge. Quran majeed utha lia jayega aur kuch budhey Mard o zun baki reh jayenge jo kahenge hum ne tou apne Abaa o Ajdaad se sirf yeh Kalma (la ilaha illallah) suna hai lihaza hum bhi wohi kalma dohratay hain.”

📕 Fatah al bari 16/13
📕 Sunan Ibne Majah 4049

Ek riwayat me hai ke:

❝Qayamat is waqt qayem hoge jab Zameen per Allah! Allah! pukarne wala bhi koi na bacheyga.❞

📕 Sahih Muslim; Kitab ul Iman 148

Note: Ilm ka uth jana Qayamat ki ek nishani hai. yeh nishani bhi Aahista Aahista zahir ho rahi hai. Deen se doori, deen ke barey me na wakfiyat isi ke ziman me aata hai.

80%

Awesome

 • Design

15. Zina aam ho jayega

Hadith: Hazrat Anas bin malik (R.A) farmate hai ke main tumhe aisi hadees na sunau jo maine Allah ke Rasool (ﷺ) se suni thi aur mere ilawa koi aur wo hadees tumhe nahi sunayega. Maine Hazoor (ﷺ) ka irshad e garami suna ke “Qayamat ki Nishanion me se hai ke ilm utha lia jayega, jahalat barh jayegi, Zina aam hoga, Sharab ba Qasrat pee jayegi, aadmi thodey aur Aurtien Ziada ho jayengi.”

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Nikah 5231

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) se marvi hai ke Nabi Kareem (ﷺ) ne irshad farmaya: “Is Zaat ki Qasam jis ke hath me meri jaan hai yeh Ummat is waqt tak khatm na hogi jab tak ke (yeh halat na ho jaye ke) Aadmi Aurat ke sath bhare bazar Zina karega aur is waqt behtareen aadmi wo hoga jo yeh baat kaheyga: kash tum isey deewar ke peeche ley jatey.”

📕 Majma al Zawaid 331/7

Wajahat: Yaani Qayamat ke kareeb Zinaa itna aam ho jayega ke log khuleaam karne lag jayenge. Aur us dour me wo shakhs accha mana jayega jo aise zina karnewalo ko ye nasihat karega ke kash tum log khuleaam karne ke bajaye deewar ke piche ja kar karte.

Hadith: Hazrat Abu amir (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “Meri ummat me kuch aise log paida hongey jo Zinakari ko halal kar lenge.”

📕 Sahih Bukhari 5590

Wajahat: Zinakari ka aam hona Qayamat ki ek nishani hai. moujuda dour me yeh Zinaa jungle me aag ki tarah tamaam Aalam-e-Islam me phail ker Muslmano ke iman ko jala ker raakh bana rahi hai.

Zinaa ek Kabeera Gunnah bhi hai jis ki Shariyat me hadd batai gayi hai ke agar Zaani Shadi Shuda na ho tou isey 100 kodey lagaye jayen aur Ek saal ke liye Jila Watan(Tadipaar) ker dia jaye aur agar Zaani Shadi Shuda ho tou isey Rajam kar dia jaye.

80%

Awesome

 • Design

16. Sharab halaal Samjhi Jayegi

Hadith: Hazrat Abu Malik Ash’ari (R.A) farmatey hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Meri Ummat me kuch aise burey log paida ho jayenge jo Zinakari, Reshmi Libas, Sharab aur Ganey Bajane ko Halal bana lenge.”

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Ashraba 5590

Hadith: Hazrat Anas bin Malik (R.A) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne farmaya: “Qayamat ki Nishanion me se hai ke Iilm utha lia jayega, Jahalat badh jayegi aur Sharab qasrat se pee jayegi.”

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Nikah 5231

Hadith: Hazrat Ibada bin Samat (R.A) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Meri Ummat me se kuch log Sharaab ko Halaal bana lengey aur is ka Naam badal lenge aur jab tak yeh alamat zahir na ho jaye Qayamat qayem nahi hogi.”

📕 Masnad Ahmad 318/5
📕 Sunan Ibne Majah 33/14

80%

Awesome

 • Design

17. Mausiqui (Music) - Gana Bajana aam ho jayega

Hadith: Hazrat Abu Amir (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “Meri Ummat me kuch aise burey log paida honge jo Zinakari, Reshmi libas, Sharab aur Ganey bajaney ko Halaal ker lengey aur (in me se) kuch log pahad ki choti per (apne banglon me rihayash ke liye) chaley jayengey. in ke charwahe subah o shaam janwar layenge aur ley jayenge. in ke paas koi faqeer apni hajat ki gharz se aayega tou wo talney ke liye isey keh denge ke kal aana lekin Allah Ta’ala raat hi inhe (Sarkashi ki wajah se) Halaq kar dega, in per pahad gira dega aur in me se baaqi bachney walon ko Qayamat tak ke liye bandar aur khanzeer ki Soorton me maskh ker dega.”

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Ashraba 5590

Hadith: Hazrat Sahal bin Saad (R.A.) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Meri Ummat ka ek giroh Sharab o Kabab aur lahw o la’ab (Musical Shows) me Raat guzarega phir subah ko wo bandar aur khanzeer ban chuke honge aur in me se jo bach jayenge in per Allah Ta’ala ek hawa bejhega jo inhe is tarah tabah wa barbad ker dega jis tarah pehle (nafarman) qoumo ko barbad kiya gaya. yeh saza inhe is liye milegi ke unho ne Sharab peene, Gaane bajane aur Gaane waliayan fahisha rakhne ko halal ker liya hoga.”

Eik riwayat me hai ke:
Unho ne Allah ki Muharmaat(Haram ki hui Cheeze), Sood, Sharab aur Resham waghaira ke istamal ka Jawaz muhaya ker lia hoga.

📕 Masnad Ahmad 325/5
📕 Majma al Zawaid 19/8

80%

Awesome

 • Design

18. Rishtadari todi jayegi aur hamsaye bure honge

Hadith: Hazrat Abdullah bin Umro (R.A) se marvi hai ke Nabi Kareem (ﷺ) ne irshad farmaya: “Qayamat Qayem nahi hogi hatta ke beyhayai khub phail jayegi, Qata Taluki aam hogi aur hamsaye burey hongey.”

📕 Masnad Ahmad 263/2
📕 Hakim 559/4
📕 Majma al Zawaid 632/7

Hadith: Hazrat Ibne Masood (R.A.) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Qayamat se pehle Tijarat, Jhoot, Tuqmaan e Haq aur Kitabat aam ho jayegi. Neez Rishtadari todi jayegi.”

📕 Masnad Ahmad 509/1
📕 Hakim 493/4
📕 Majma al Zawaid 635/7

Wajahat: Rishtadari ka todna Qayamat ki ek nishani hai. bohat se log Maal o Doluat ki chamak dhamak me andhey ho ke Ghareeb Rishtadaron ko bhool jatey hain.

Hadith: Nabi-e-Kareem (ﷺ) ne farmaya: “Rishtadari todney wala kabhi Jannat me dakhil na ho sakega.”

📕 Sahih Muslim 2556

80%

Awesome

 • Design

19. Log Ajnabi ban jayenge

Hadith: Hazrat Huzaifa (R.A) marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) se Qayamat ke barey me pucha gaya tou Aap (ﷺ) ne farmaya: is ka Ilm mere Rab ke paas hai aur wohi is ke waqt se khoob wakif hai lekin Main tumhe Qayamat ki kuch Alamatien batata hoon jo Qabal az Qayamat runuma honge. “Qayamat se pehle fitna aur harj zahir hoga. logon ne kaha: ya Rasool Allah Sallallahu Alaihay Wasallam! Fitna tou hum jantey hai yeh Harj kya hai? farmaya habshi Zuban me Harj ka matlab Qatl hai. (aur farmaya) Log Aapas me Ajnabi ho jayengey goya koi ek dusre ko pehchanta hi nahi hai.

📕 Masnad Ahmad 389/5
📕 Majma al Zawaid 309/7

Wajahat: Logon ka Musalman hone ke bawjood aapas me ajnabi ho jana Qayamat ki ek alamat hai. yeh Nishani mumkin had tak wazeh ho chuki hai magar batadreej is me izafa nagazeer hai.

Ek hi Masjid ke 2 Namazi bhi ek dusre ke halat se wakif nahi hotey balkey ek dusre ka naam bhi maloom nahi ker patey.

80%

Awesome

 • Design

20. Jhoot Qasrat se bola jayega

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “Qayamat qayem hone se pehle Fitney zahir hongey, Jhoot ba’qasrat hoga, bazar qareeb ho jayenge.”

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7061

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne farmaya: “Aakhri Zamane me kuch aise (jhootey) zahir hongey jo (khud ghar ker) tumhe aise Hadeese Sunayenge jo tumne aur tumhare Aaba-o-Ajdad ne bhi nahi suni hongi. lihaza in se mehfooz rehna ke kahi tuhme Gumrahi ya Fitney me mubtala na ker dein.”

📕 Sahih Muslim; Muqaddimah 7

Hadith: Hazrat Abdullah bin Masood (R.A) se marvi hai ke: “Shaitan insani soorat me kisi Qoum ke paas aa ker jhooti hadees sunayega aur logon me intshaar waqia ho jayega, in me se ek aadmi kahega ke maine ek shakhs se yeh hadees suni hai jis ka chehra tou main pehchanta hun magar is ka naam nahi janta.”

📕 Sahih Muslim; Muqaddimah 17

Hadith: Hazrat Abdullah bin Umro (R.A) farmatey hai ke: “Samandar me Shaitan Qaid hai jin ko Suleman (A.S) ne Qaid kia tha. Anqareeb wo Niklenge aur logon ko Quran Sunayenge (yani dhoka dene ke liye jhoota Quran bana layengey).”

📕 Sahih Muslim; Muqaddimah 18

Wajahat: Jhoot ka phail jana Qayamat ki ek nishani hai. yeh nishani arsa daraz se zahir ho chuki hai aur din-ba-din badhti ja rahi hai.

Qayamat ke qareeb kuch log aise jahir hongey ke Allah ke Rasool (ﷺ) per jhoot bandhenge aur jhooti hadeesein garh ke logon ko suna kar Gumrah kareingey.

Aam guftugu me jhoot bolna bhi Gunnah hai lekin Ilm-e-Hadees me jhoot bolne ke barey me Nabi (ﷺ) ne farmaya ke: “Jis ne jaan boojh ke mujh per jhoot bandha wo apna thikana Jahannum (aag) me bana ley.

📕 Sahih Muslim; Muqaddimah 4

80%

Awesome

 • Design

21. Jhooti gawahi di jayegi

Hadith: Hazrat Abdullah bin Masood (R.A) farmatey hai ke Nabi Kareem (ﷺ) ne irshad farmaya: “Qayamat se pehle jhooti gawahi di jayegi aur sachi gawahi chupai jayegi.

📕 Masnad Ahmad 509/1
📕 Hakim 493/4
📕 Majma al Zawaid 635/7

Wajahat: Jhooti gawahi dena Qayamat ki nishani hai. Moujuda dour me yeh nishani bilkul wazeh hai. Nabi (ﷺ) ne jhooti gawahi ko kabeera yaani badey Gunahon me se qarar dia hai.

Afsos! Aaj Humare adalton ka aksar nizam jhooti gawahion per munhasir hai. kiraye ke gawah bakasrat aur ba’aasani mil jate hai jin ke zariye har tarah ke najaiz muqadmaat ke jaiz faislay kerwa liye jatay hain. Allah hum sabko hidayat de, aur bachaye in tamam haramkariyo se.

80%

Awesome

 • Design

22. Bad’Amli phail jayegi

Hadith: Hazrat Abu amama bahli (R.A) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Islam ki kadiya ek ke baad ek toot’ti jayengi jab ek tootegi tou log dusri pakad lengey. sab se pehle hukm (Amar e Khilafat) aur sab se aakhir me Iqamat-e-Salat (ki kadi) tootegi.”

📕 Masnad Ahmad 316/5
📕 Hakim 104/4

Hadith: Ibne Ferooz (R.A) se marvi hai ke RasoolAllah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Islam ki kadiyan darja ba darja tootti jayengi jis tarah rassi (zanjeer) waqfa dar waqfa toot’ti hai.”

📕 Masnad Ahmad 317/4

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Qayamat qayem nahi hogi hatta ke Zamana qareeb aa jayega aur amlon me kotahi paida ho jayegi.”

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7061

Hadith: Hazrat Abdullah bin Masood (R.A) se marvi hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne farmaya: “Qayamat ki Nishanion me se hai ke ek aadmi masjid (ke paas) se guzrega magar is me 2 rakatein (tahaya tul masjid) ada nahi karega.”

📕 Ibne Khazeema 283/2
📕 Silsila Ahadees-e-Sahiha 253/2
📕 Majma al Zawaid 329/7

Hadith: Hazrat Anas (R.A) farmatey hai ke Rasool Allah (ﷺ) ne farmaya: “Logon per ek aisa dour aayega ke inme apne Deen (ki hifazat) per sabr kerne wala is shakhs ki manind hoga jo Aag ke angarey ko apni mutthi me thamney wala hai.”

📕 Sunan Tirmizi; Kitab ul Fitan 2260

Wajahat: Islami taleemaat se kinarakashi Qayamat ki nishani hai. Islami taleemat me sab se pehle Nizam-e-Imarat o Khilafat ki kadi tooteygi aur tareekh gawah hai ke fil waqye Khilafat e Islamia ka inqata khud mukhtar o neem khud mukhtar rayaston ke qayam se shuru huwa.

Bad’amli ke farogh ke liye sab se Aakhri me Iqamat e Salat(Namaz ki Pabandi) jaise aham fareezey ko choda jayega. Aaj kal Masajid Qareeb hone ke bawjood is farz ko chora ja raha hai. Allah bachaye hum tamam ko.

80%

Awesome

 • Design


To be Continued … 

80%
Awesome
 • Design

Leave a Reply

avatar