Nazar Dil Me Sehwat Ka Beej Boti Hai …..

♥ Qaul-e-Mubarak: Hazrate Ala Bin Ziyad (Rehmatullah Alayh) Farmate Hai,
“Apni Nazar Ko Aurat Ki Chadar Par Bhi Na Dalo Kyun Ke Nazar Dil Me Sehwat Ka Beej Boti Hai”.
(Ahya-Ul-Uloom Jild:3 Safa:131)

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App