नातेवाईकांशी फटकून वागण्याराला जन्नत मध्ये प्रवेश नाही.

नातेवाईकांशी फटकून वागणारा जन्नत मध्ये कदापि प्रवेश होऊ शकत नाही.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Related Posts: