Namaz Ki Niyyat:

Rasool’Allah (ﷺ) Ne Farmaya:

‘Amalo’n Ka Daromadar Niyyato’n Par Hai.’

– (Bukhari: Bida Al Wahee 1 – Muslim: Al Imaarah 1907)

Is Liye Zaroori Hai Ke Ham Apne Tamam (Jaez) Amaal Me (Sab Se Pehle) Pur Qhuloos Niyyat Kar Liya Karey Kyunke Jaisi Niyyat Hogi Waisa Hi Azr Milega ,..

*Wuzu Karte Waqt Dil Me Ye Niyyat Karei’n Ke Allah Ke Huzur (Namaz Me) Hazir Hone Ke Liye Taharat (Wuzu) Karne Laga Hu’n Aur Phir Jab Namaz Padhne Lagei’n Tou Dil Me Ye Qasad Aur Niyyat Karey Ke Sirf Allah Hi Ki Qhushnudi Ke Liye Iska Hukam Baja Laata Hu’n.

*Niyyat Chu’nke Dil Se Ta’alluq Rakhti Hai Is Liye Zubaan Se Ada Karne Ki Koi Zarurat Nahi Aur Niyyat Ka Zaban Se Ada Karna Rasool’Allah (ﷺ) Ki Sunnat Aur Sahaba Ke Amal Se Sabit Nahi.

– Apne Dil Me Kisi Kaam Ki Niyyat Karna Aur Zarurat Ke Waqt Kisi Ko Apni Niyyat Se Agah Karna Ek Jaez Baat Hai Magar Namaz Se Pehle Niyyat Padhna Aqal, Naqal Aur Loghat Teeno’n Ke Khilaaf Hai ,..

*Haj Ka Talbiyya Saheeh Hadeeso’n Se Sabit Hai Wo Nabi-e-Kareem (ﷺ) Ki Pairwee Me Kehna Zaroori Hai Magar Namaz Waali Marwajja Niyyat Kisi Hadees Me Warid Nahi Hui’ Reh Gaya Nikah Me Ejab-O-Qubool Ka Masla, Kyuke Nikah Ka Talluq Huqooq-Ul-Ibaad Se Bhi Hai Aur Huqooq-Ul-Ibaad Me Mahez Niyyat Se Nahi Balke Iqrar, Tehreer Aur Gawahi Se Muamelaat Tay Patey Hai,..
– Jabke Namaz Tou Banda Apne Rab Ke Huzoor Khada Hota Hai Jo Tamam Niyyato’n Ko Qhoob Janne Wala Hai Phir Waha’n Niyyat Padhne Ki Kya Zaroorat Hai, Lehaza Ahle Islam Se Guzarish Hai Ke Is Biddat Se Najat Paye Aur Sunnat Ke Mutabiq Namaz Ka Aghaz Karey.

© Ummat-e-Nabi.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.