Qayamat se pehale Maal aur Khazaane ba’qasarat Hasil honge

Hadees: Jabir bin Samra (R.A) farmatey hain ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: “Yeh Deen Qayam rahega hatta ke Quraish se 12 khulafa honge, phir Qayamat se pehle jhootey zahir hongey. Muslmano ki ek badi Jamat kisra ke Safaid khazaney haasil ker legi.”

📕 Sahih Muslim kitab ul Imara 1822

Hadith: Hazrat Soban (R.A) se marvi hai ke RasoolAllah (ﷺ) ne irshad farmaya: “Allah Ta’ala ne mere liye Zameen ko sukaid dia tou Maine Zameen ke Mashriq o Maghrib (tak) ko dekha hai. bilashuba Meri Ummat ki hukumat wahan tak pohanchegi jahan tak mujhe mushahda karaya gaya hai aur mujhe Surkh o Safaid (Sona, Chandi) do khazaney bhi ata kiye gaye hain.

📕 Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 2889

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: