Jise Ilm Aur Amal Saleh Mil Gaya Wo Kamyab Ho Gaya ….

♥ Qaul-e-Mubarak: Imaam Ibn Qayyim (Rahmatullah Alayh) Ne Farmaya –
“Jisey Ilm Aur Amal Saleh Mil Gaya Tou Yakin Jano Wo Kamiyab Ho Gaya!
Aur Jo Shakhs Inn Dono Neymat Se Mehroom Raha Tou Wo Badnaseeb Saare Neymat Se Mehroom Raha”.
(Alaamul Mo’qaeen, Jild-1, Safa-25)

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App