Jannat ki adna see jagah Dunia se behtar

Jannat ki adna see jagah Dunia se behtar

Jannat ki adna see jagah Dunia se behtar

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Jannat mein Ek Kooda Rakhne Jitni Jagah Duniya aur is mein Jo kuch hai, Sab se Behtar hai.”

📕 Sahih Bukhari, Hadees: 6415

Leave a Comment