Jab bhi koi Mard kisi Aurat ke sath tanhayi me hota hai to tisra Shaitan hota hai

Jab bhi koi Mard kisi Aurat ke sath tanhayi me hota hai to tisra Shaitan hota hai

Allah ke Rasool (Salallahu Alaihi Wasallam) ka farman hai ke:

“Khabardar! Jab bhi koi Mard kisi Aurat ke sath Khilwat (tanhayi) me hota hai to unke sath teesra Shaitaan hota hai.”

[ Jame Tirmizi 2165 ]

Related Post

Share on:

Similar Post

Leave a Comment