Islamic Quiz – 36

!!! Auzubillah Minashaitan Nirajeem !!! Bismillahir Rahmanir Raheem !!!

#Sawal: Shaitan In me se Sabse Jyada Kisko Behqaane ki Koshish Karta Hai ?

• Options are
A). Mushriko Ko
B). Momino Ko
C). Kafiro Ko
D). Sahi Jawab Ka Intezar.

Get Answer

© Ummat-e-Nabi.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.