Islamic Quiz 175

Islamic Quiz 175

Islamic Quiz 175

Kis Gunaah ko Pyare Nabi (ﷺ) ne Har Buraayi ki Chaabi kaha?

A. Sood

B. Sharaab

C. Juwaa

D. Sahih Jawab Ka Intezar